Revision og andre erklæringer med sikkerhed

En kvalificeret rådgiver

Hos EKL revision søger vi at tilrettelægge vores revision således, at arbejdet ikke alene lever op til myndighedernes og interessenternes krav. Vi kan ligeledes, gennem det opnåede kendskab til virksomhedens økonomi, fungere som en kvalificeret rådgiver på det økonomiske område.

Offentligt godkendt revisor

Som offentligt godkendt revisor er vi underlagt løbende kvalitetskontrol fra myndighederne. Det er derfor en naturlig del af vort arbejde at sikre, at kvalitetsnormer for revisionen overholdes. Til udførelsen af revision anvender vi moderne og effektive revisionsværktøjer, som bidrager til et højt fagligt niveau.

Vi sørger for hele tiden at være opdateret i forhold til nye love, regler og andre redskaber, så vi på denne måde kan udføre revision på en tryg, effektiv og sikker måde.

Har du spørgsmål?

Vi sidder klar til at besvare ethvert spørgsmål, du måtte have, som du ikke får besvaret her på hjemmesiden.

Så tøv ikke med at ringe eller skrive til os.